Pag-ibig Tagalog Quotes
Posted by

Pag-ibig Tagalog Quotes

Masarap isipin kung may taong handang makinig, umalalay at magmahal para sa ‘yo. May masasandalan kung ikaw ay may problema ngunit hindi natin namamalayan nawawala na sila sa atin. Minsan pa natatakpan na ang kanilang mga kasinungalingan ng dahil sa lubos nating pagmamahal.Nagiging tanga tayo sa mga bagay bagay pero dapat na nating pakawalan kung […]

How to Pass Final Exams
Posted by

How to Pass Final Exams

If you’re a student, exams are an important part not only of any class, but also your final grade. Preparing throughout the semester is the most effective way to do well on your final exams. Ultimately, there’s just no shortcut for knowing the material. However, even if it’s the night before your final exam and […]