“People come, people go. In the end, it’s just you”
Posted by

“People come, people go. In the end, it’s just you”

Within life’s expansive canvas, individuals gracefully enter and exit like interwoven threads, imprinting moments and echoes of shared experiences. The ebb and flow of connections, the temporal nature of relationships, unfold as life’s chapters progress. Friends and acquaintances contribute laughter, tears and memories, yet amidst the dynamic narrative, the ultimate truth emerges: a solo performance […]

“My silence is just another word for pain”
Posted by

“My silence is just another word for pain”

In the quiet depths of my inner world, my silence takes on the role of a language synonymous with the persistent ache that colors my existence. Beneath the surface of tranquility lies a complex tapestry interwoven with the threads of unexpressed sorrow. For me, silence goes beyond being a mere absence of words; it becomes […]

“Sana sinabi mo na hindi na ako ang pipiliin mo sa huli”
Posted by

“Sana sinabi mo na hindi na ako ang pipiliin mo sa huli”

Akala ko ako lang ang mahal mo, akala ko wala nang iba, pano na ako ngayon mag-isa na ako Hindi mo ba alam na sobrang sakit nun para sa akin na iwanan mo ko sa ere ng ganun ganun lang sana man lang naisipan mo na pahalagahan kung anong meron ako at sino ako.

“Wag magtaka kung ba’t ako’y nag-iba”
Posted by

“Wag magtaka kung ba’t ako’y nag-iba”

Wag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit na inalay kung pag ibig kulang man ang iyong pag tingin ang lahat sa yo’y ibibigay kahit hindi mo pinapansin huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kung pag-ibig, sadyang ganito lang ang nag mamahal hindi dapat mabahala pa.