Heartbreak Quotes

1. Kung talagang miss mo na siya, gumawa ka ng paraan para makita at makasama mo siya.

Heartbreak Quotes

2. Pinagpipilitan mo kasi yung sarili mo sa maling tao kaya ka nasasaktan eh.

Heartbreak Quotes

3. Hindi ka niya pinagmukhang tanga. Pinilit mo lang kasi yung sarili mo sa kanya kahit alam mong wala namang pag-asa.

Heartbreak Quotes

4. Minsan yung true love, matagal nang nasa tabi natin, hindi lang tayo lumilingon kasi nakatitig tayo sa maling tao.

Heartbreak Quotes

5. Sa bawat heart breaks and disappointments sa buhay mo, dalawa ang matututunan mo: ang magpasensiya at madala.