Perpektong pamilya kinain ng sistema kaya nagmukang pera.

@Sistema

 

Binago ng pera

Hindi ko na alam kung paano ko ba ito sisimulan

 Pamilyang sobrang kung hinangaan,

 iningatan ko ng kay tagal 

labis akong nasiyahan sa aking nasaksihan 

ako na walang kamuwang-muwang

 namulat sa karangyaan 

binusog ng pagmamahal ng walang pag alinlangan 

ngunit nagbago ang lahat

 sa hindi ko inaasahan

 ginustong maging mayaman 

kaya ako ay napabayaan 

nakakawala ng ganang mabuhay

 sa kagustohan habulin ang kayamanan 

pagmamahal nyo lang naman akin kailangan

 ngunit ako ay inyong simunbatan

 bagay na hindi ko kailan man inaasahan.