Di mo Kailangang mahalin ang taong iniwan ka at pinagmo kang tanga
Sa buhay ny tao hinde mawaawala yan kahit saan ka man pumonta
kayat pakaktandan hangat may buhay mag pagaasa .