May kasabihan tayo na pag may tiyaga may nilaga, tulad ng “Patience is Virtue”.

The phrase ‘patience is a virtue’ simply means that the ability to wait for something or someone without being angry or upset is a good and valuable quality. This phrase has been traced back to William Langland in the year 1377 and it is also associated with the Latin saying ‘patience is the greatest virtue.’

In Terms of Love..

“Hindi pagtitiyaga ang tawag kapag nananatili parin sa tabi mo ang isang tao sa kabila ng maling pag-uugali mo, patunay lang ito na mahal ka talaga niya kaya tanggap niya kung ano man ang ugaling meron ka.”

So Lets Wait Patiently.. 😀 <3