Kilala ang totoo sa hindi kaya hindi dapat magkamali.