Mahirap maging masaya kung ang ninanais mo ay hindi kaloob niya. Marami sanang rason upang maging masaya, ngunit tila ba iba ang nakalaan para sa kanya. Habang buhay kong hihilingin kasiyahan na ipinagkait sa’kin. Nang sa gayon kung makamtan ko man kasiyahan na aking hinihiling, ito sana’y kaloob at inilaan mo na para sa akin.