Kailangan mo maging matatag at matapang hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo.”