Gusto kung malaman mo nandito lang ako palagi kahit di na maaari kahit di ka mananatili