Sa buhay, maraming pagkakataon na kinakailangan natin magtiis para sa mga bagay na mahalaga sa atin. Sa ilalim ng init ng araw o ulan ng buhay, ang ‘Pagtitiis Ko Sayo’ ay nagiging lakas na humahatak sa atin. Hindi ito tungkol sa pagiging martir o pagpapakamartyr. Ang ‘Pagtitiis Ko Sayo’ ay pagpapakita ng tapang na magsikap at maghintay. Hindi lahat ng gusto natin ay agad-agad na natutupad. Minsan, kailangan natin magtiyaga at magtanim ng pasensya. Ang ‘Pagtitiis Ko Sayo’ ay hindi katumbas ng pagsuko. Ito’y pagsusumikap at pagsasakripisyo para sa mga bagay o tao na mahalaga sa ating puso. Sa harap ng mga pagsubok ito’y nagiging gabay na nagpapakita ng tapang at determinasyon. Kahit gaano kahirap, ang ‘Pagtitiis Ko Sayo’ ay nagbubukas ng pintuan ng pag-asa. Ito’y pagtatangkang magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Hindi mo kailangang maging sobrang husay o sobrang tapat, basta’t handa kang magtiyaga at magbigay. Ang ‘Pagtitiis Ko Sayo’ ay pagsusumikap na nagbibigay saysay sa ating mga pangarap. Hindi lahat ng panahon ay madali, pero ang pagtitiis ay nagiging pondo ng tagumpay. Isang simpleng pagpupunyagi na may layuning makamtan ang mga bagay na totoong mahalaga sa ating puso.”