tulad ng panandaliang saya nung ikaw ay kasama nais ko rin mabura ng mabilis ang iniwan mong alaala