Ang hirap kasi hindi ka kayang ilaban hindi ka kayang ipakilala sa magulang tinaggi ka sa mga
kapatid at magulang niya hindi kaya kasi sabi niya natatakot siya kay kuya at papa niya pero
nung may nanligaw na iba pinakilala niya sa lahat pero nung ako bakitt kita hindi kaya mahal
daw niya ako mahal pero HINDI KAYA.