May mga taong gustong mapag-isa at magmukmok tuwina
Sapagkat kalungkutang bumabalot sa sarili nila’y hindi na maikaila
Hindi na nagagawang magsaya sapagkat kalungkutang ito’y kusang dumadapo at wari bang
nakikisama
Marapat na labanan kalungkutan na hatid sa ating buhay