Kaakibat na ng ating buhay ang kalungkutan
Kalungkutan na nagiging dahilan upang baguhin ang sarili at sanlibutan
Na sa bawat bigkas ng mga salita hindi mo alam kung babaguhin ba nito ang buhay mo o ‘di
kaya ay itatama
Iisa lang ang tanging hatid nito sa atin, tatanggapin mo ng kusa o ika’y malulugmok sa paraang
hindi mo inaakala.