Mahirap tanungin ang sarili kung bakit kalungkutan ay nananatili
Pakiwari mo pinagsakluban ka na ng lahat kung bakit ito’y dumarating sa iyo ng ‘di inaasahan
Tanggapin ang katotohanan na ang kalungkutan ay talagang dumarating sa buhay ng kahit sino
man
Mayaman ka man o mahirap hindi ka na makaliligtas sa kalungkutan na akala mo maaaring
maiwasan